Mga Sipi Sa Buhay

74+ MAKAPANGYARIHANG Dalai Lama na Quote Na Magbabago sa Daigdig