Pangkalahatan

Ang mga ‘workshops’ sa domestic abuso ay nagbabawas ng paulit-ulit na pagkakasala at pinsala sa publiko