Mga Quote

94+ Malalim at Napakalakas na Quote Tungkol sa Pagkawala ng Isang Minamahal