Pangkalahatan

Ang depression ay maaaring baguhin ang istraktura ng puting bagay ng utak