Pangkalahatan

KUNG ANG 'MALAKING O' AY SOBRANG MALAKI (KARUNUNGAN NG DIYOS)…