Kalusugang Pangkaisipan

Sinira ng alkohol ang buhay ko (full stop)