Mga Sipi Sa Buhay

160+ Pinakamahusay na Mga Quote ni Henry Rollins: Eksklusibong Seleksyon