Mga Sipi Sa Buhay

147+ Pinakamahusay na Mga Quote ni William James: Eksklusibong Seleksyon