Mga Sipi Sa Buhay

100+ Pinakamahusay na Mga Quote ni Henry Miller: Eksklusibong Seleksyon